GREEN BLASTER – Prirodno mineralno sredstvo za brži rast bilja

Naručite share na:  http://swallet.communitycoin.eu

GREEN BLASTER

Znajući koliko je rad u biljnoj proizvodnji teži nego u industrijskoj, jer su uvjeti tehnološkog procesa promjenljivi i vremenski i klimatski, inovacijom koju donosi GREEN BLASTER i njegovim učincima kako na vitalizaciji biljke, njenoj otpornosti prema stresu (biotičkom i abiotičkom), kvantitativnom i kvalitativnom poboljšanju prinosa, otpornosti prema bolestima i pojedinim štetnicima, uspjeli smo prema dosadašnjim iskustveno potvrđenim spoznajama kako u Hrvatskoj tako i u nekim Europskim i Azijskim zemljama, proizvesti učinkovit i koherentan proizvod potpuno neškodljiv za okoliš. GREEN BLASTER djeluje kao poboljšivač fotosinteze i rasta biljke, na njeno jačanje, jačanje obrambene reakcije biljke naspram patoloških utjecaja i otpornosti na stresna stanja. Također uporaba GREEN BLASTERA donosi snažniji utjecaj na poboljšanje kvalitete i uroda različitih biljnih vrsta.

Već dugo vremena trend poljoprivredne proizvodnje u cijelom svijetu vezan je za potrošnju enormnih količina kemijskih zaštitnih sredstava i luksuznom gnojidbom umjetnim gnojivima. Imperativ profit tražio je stalnu visoku proizvodnost biljnih kultura po jedinici površine i s druge strane rađali su se i množili neodloživi problemi povećane zaštite bilja zbog smanjene ili posve izgubljene otpornosti novo stvorenih, visoko proizvodnih sorata pojedinih kultura. Na tržište su stizale nove i zahtjevne visoko rodne sorte pojedinih kultura čija je otpornost na stresne situacije bila sve slabija (pojave bolesti, ekološke nepovoljnosti). Rezultat toga nezaustavljivog i nepovoljnog procesa najviše se odrazio na vitalnost biljke.

GREEN BLASTER je folijarno gnojivo od kalcita. Kalcit je mikroniziran novom tehnologijom mehaničke obrade koja je više od deset godina usavršavana da bismo zahvaljujućI dodatnim inovacijama optimalne akceleracije programiranog broja i intenziteta sudara čestica, pažljivo odabranog kalcita i po porijeklu i po veličini. Time smo dobili vrlo reaktivne čestice programirane veličine do deset mikrona, a jedan dio ih je i u nano veličinama.

Ukupna specifična površina je znatno povećana a isto tako i ukupni volumen. GREEN BLASTER je vrlo dostupan (85%) lisnom epidermijskom pH, te biljci vrlo brzo bioraspoloživ i bioiskoristiv. Odvajanje kalcita (kalcijev karbonat) na ugljikov dioksid ima snažan učinak na biljku: važan doprinos kalcija poboljšava liječenje, poboljšava se konzervacija plodova, te se povećava otpornost na biotički i abiotički stres; unutarstaničan doprinos CO2 pojačava proces fotosinteze, dok višak CO2 smanjuje stanično disanje. Povećanje kloroplasta, polifenola i udjela škroba omogućava poboljšanje kvalitete, povećava urod i prirodnu otpornost biljke. Mnogim laboratorijskim istraživanjima, kao i istraživanjima na terenu, uočen je antioksidativni učinak GREEN BLASTERA. Primjenom GREEN BLASTERA biljke imaju intenzivnije obojenje i manje znakova starenja, potiče izmjenu epidermijske voštane strukture (SADEF studija) omogućavajući kontinuiranu hidrataciju i ograničavajući hidrični stres.

Istraživanja i primjena na poljima, farmama, voćnjacima, vinogradima, maslinicima, travnjacima i šumskim površinama daju sljedeće zajedničke rezultate: poboljšan urod, povećan udio bjelančevina, povećan udio šećera (repa), produžena konzervacija i kvalitetniji transport, (salata, jagode).

Rezultati su naročito interesantni pri upravljanju urodom: kvalitativni i kvantitativni aspekt (indeks ukupne težine, težina ploda, udio šećera, stupanj alkohola, održavanje pH) su značajno poboljšani.

GREEN BLASTER ima provjerenu ulogu u alternativnim strategijama zaštite bilja i pronalaženju prirodnih rješenja poboljšanja kvalitativnih značajki kultura. Svojim mehanizmima djelovanja, povećanom apsorpcijom CO2, smanjenjem upotrebe kemijskih sredstava za zaštitu i gnojidbu biljaka i na globalnoj razini doprinosi povećanju ekološkog biljnog uzgoja i smanjenja emisije stakleničkih plinova.

 

 

PowerPoint prezentacija (18 Mb) download